Medzinárodná spolupráca

Spolupracujeme a navzájom sa inšpirujeme s 
jedno rodičovskými organizáciami v rámci Európy

Transparentný účet
JEDEN RODIČ, n.o.: 
SK0783300000002801833618

Transparentný účet vedený vo Fio banka, a.s.
PODPORILI NÁS