21. marca, 2020 | 8:00 - 17:00 | Bratislava

Prvá konferencia pre jednorodičov na Slovensku

Chceme pomôcť, inšpirovať jednorodičov v ich živote a živote ich detí, aby žili plnohodnotné a šťastné životy. Prinášame inšpiráciu zo zahraničia, kde program pomoci jednorodičovským rodinám funguje už dlhodobo.

Dôležitý oznam

Na základe vzniknutej situácie a opatreniami súvisiacimi s pandémiou ochorenia COVID-19, Prvú konferenciu pre jednorodičov prekladáme na neurčito.

O novom termíne konania konferencie Vás budeme informovať.

Ďakujeme za porozumenie!

Spíkri

Dana Pavlousková

Klub Svobodných Matek
Česká republika

Eva Marková

JEDEN RODIČ
Slovensko

Pre koho je konferencia určená

Rodičom, ktorí vychovávajú jedno a viac detí sami. Odborníkom, ktorých táto téma z profesného hľadiska zaujíma a denne sa v praxi stretávajú s jednorodičmi alebo s deťmi. Pre všetkých ľudí, ktorým nie je ľahostajná táto všade prítomná téma a ktorí si chcú:

  • doplniť praktické vedomosti a naučiť sa niečo nové
  • inšpirovať sa od iných
  • nabrať novú energiu do života
  • upriamiť svoju pozornosť na témy a záležitosti, ktoré nám môžu pomôcť zjednodušiť život

Chcete sa posunúť v živote? Chýbajú vám skúsenosti či inšpirácia? Inšpiratívna celodenná konferencia pre všetkých, ktorí chcú zmeniť svoju životnú situáciu.

Kedy a kde

21. marca, 2020 | sobota | 8:00
Bratislava

Program

8:00 - 9:00
Registrácia účastníkov + občerstvenie
9:00 - 11:30

1. Blok - Uvedenie do problematiky

Príbeh jednorodiča

Skúsenosti z iných jednorodičovských organizácií:

Eva Marková, JEDEN RODIČ, Slovensko

Dana Pavlousková, Klub Svobodných Matek, Česká republika

Diskusia účastníkov + občerstvenie

11:30 - 11:45
Prestávka
11:45 - 13:00

2. Blok - Uvedenie do problematiky

Príbeh jednorodiča

Skúsenosti z iných jednorodičovských organizácií:

Anna Nagy, Single Parents Center, Maďarsko

Miriam Hoheisel, VAMV, Nemecko

Diskusia účastníkov

13:00 - 14:00
Obedná prestávka
14:00 - 15:00

3. Blok - Edukačný blok + diskusia:

Finančná gramotnosť pre jednorodiča: Ako prestaviť celé fungovanie rodiny keď ostal len jeden príjem do rodiny.

Právna gramotnosť jednorodiča: Ako požiadať o výživné, zvýšenie výživného, keď si rodič neplní vyživovaciu povinnosť, prípadne je vo väzení alebo zomrel. Úprava styku, trenice, komplikácie. Postihy, pokuty, exekúcie.

15:00 - 16:00

4. Blok - Edukačný blok + diskusia:

Psychologická gramotnosť jednorodiča: Ako nastaviť seba a komunikovať s dieťaťom keď je komunikácia medzi rodičmi stále problematická. Najčastejšie chyby vo výchove detí v živote jednorodiča a ako to ovplyvní vývoj, vývin a budúcnosť detí.

Sociálna stigma je stále prítomná: Ako sa vysporiadať s okolím, keď som si adoptovala dieťa alebo sa mi rozpadla rodina.

17:00
Ukončenie konferencie

Registrácia

Prvá medzinárodná konferencia
pre jednorodičov na Slovensku
21. marca, 2020 | 8:00 - 17:00 | Bratislava
Cena lístku:
- pre jednorodičov: 19 EUR
- pre verejnosť: 50 EUR
Zaregistrujte sa prosím cez formulár nižšie.
Po vyplnení formulára Vám na email zašleme
detaily o konferencii a o platbe.

Transparentný účet
JEDEN RODIČ, n.o.: 
SK0783300000002801833618

Transparentný účet vedený vo Fio banka, a.s.
PODPORILI NÁS