Sledujte nás

O nás

Len prežité je pochopené...
„Chceme zlepšiť životy jednorodičov s jedným a viacerými deťmi prostredníctvom reálnej pomoci a zlepšenia podmienok v sociálnom systéme Slovenska."
-- Eva Marková
zakladateľka n.o. JEDEN RODIČ
Pozrite si aj: DESATORO n.o. JEDEN RODIČ

Kto sme

Sme prvá a jediná organizácia, ktorá pomáha rodinám, kde pri výchove detí je prítomný iba jeden rodič. Ten druhý rodič sa odsťahoval, rozviedol a nepodieľa sa rovnakou mierou na výchove detí, nehlási sa k dieťaťu alebo zomrel. Dnes žije na Slovensku viac ako 1 milión detí vo veku do 18 rokov, z toho takmer 240 tisíc detí je vo veku od 0 do 3 rokov, čo je najviac ohrozená skupina deti. Na Slovensku neexistuje presná evidencia detí, ktoré vyrastajú v rodinách iba s jedným rodičom. A popritom, každý jeden z nás takú rodinu vo svojom okolí pozná. Štatistický úrad uvádza iba počty rodín ohrozených chudobou. A to znamená: 51 tisíc rodín a v nich 74 tisíc detí sú vychovávané iba jedeným rodičom. My však odhadujeme, že ich je oveľa viac. 
Nezisková organizácia JEDEN RODIČ podporuje rodiny, kde pri výchove detí je prítomný iba jeden rodič. Aby mohli žiť bezpečné, plnohodnotné, úctyhodné a šťastné životy. Chceme spoločnosť, v ktorej sa s jedným rodičom zaobchádza spravodlivo. Poskytujeme informácie, ktoré pomôžu jednorodičom prejsť týmto náročným životným obdobím dôstojnejšie a bezpečnejšie. Dávame príležitosť jednorodičom, aby získali nové zručnosti a vedomosti na lepšie zvládnutie tohto životného obdobia. Ovplyvňujeme politikov, aby sme zlepšili podmienky pre život rodinám jednorodičov a ich detí.

Zakladatelia

Eva Marková
Šesť rokov žijem život rodiča, ktorý sám vychováva deti, vedie domácnosť, pracuje, je mamou, ale aj otcom v jednom. Sama som hľadala spôsob ako to celé ustáť tak, aby som ostala láskavou a milujúcou mamou, ale aj racionálnym „tatom" - rodičom, ktorý s nadhľadom a vtipom zvládne aj náročné obdobia v živote. 
Mala som veľa otázok a takmer žiadne odpovede. Hľadala som medzi štátnymi inštitúciami, úradníkmi, koučmi, mentormi, právnikmi, na Slovensku, ale aj v zahraničí. Takmer pred rokom som začala na túto tému písať do Mojej Psychológie. Až raz jedno skoré ráno vznikla myšlienka neziskovej organizácie JEDEN RODIČ, a tak sme tu. 

Oldrich Kosť 
Všetko, čím som si prešiel, čím si práve prechádzam, ako aj kroky, ktoré ešte len podniknem, budú vo väčšej či menšej miere spojené s tým, že v minulosti u mňa nastal „kolaps rodiny". Každý, kto si podobnou skúsenosťou prešiel, vie, že táto skutočnosť ovplyvňuje každú stránku života, každého zúčastneného. Ani náhodou sa nesťažujem! Pretože práve „negatívne" skúsenosti sú tie, ktoré nás formujú najviac. Vtedy spoznávame sami seba i svojich najbližších. Dokonca si myslím, že „negatívne" skúsenosti sú pre naše životy esenciálne. Prečo sa nepozerať na rozpad rodiny z viacerých uhlov? Čo je na rozpade/rozchode negatívne? Ako vieme tieto aspekty čo najviac eliminovať? Čo je na rozvode pozitívne? Čo sme sa naučili, čo sa naučíme? Čo s pocitom viny? Dokáže nás niekam posunúť, alebo je to len lenivosť či pohodlnosť pozrieť sa do svojho vnútra poučiť sa a ísť ďalej? Ako sa učíme brániť voči emocionálnemu vydieraniu, keď sa v strede nachádza naše vlastné dieťa? Kde vziať financie a zároveň mať dostatok energie pre svoje dieťa? Kde brať energiu pre seba? Pretože ak ju nebudem mať ja, ako ju chcem posúvať ďalej? Takýchto otázok je mnoho. A ten, ktorý ich v sebe spracoval, dokáže ponúknuť manuál, akýsi návod, súslednosť pomocných krokov pre tých, ktorých to všetko len čaká. Iste, nedá sa všetko predvídať, ale niekedy pomôže, keď niekto v temnej chvíľke pri vás stojí – prípadne vás upozorní na možné riziká. TO je, myslím, mojím najväčším motívom, prečo som sa stal spoluzakladateľom neziskovej organizácie JEDEN RODIČ. Je dôležité ukázať ostatným, že hoci cesta môže byť tŕnistá a nebude na nej svietiť len slnko, jednako sa netreba opúšťať. Práve naopak, je potrebné vyhrnúť si rukávy a začať na sebe pracovať. Pochopiť, že veci sa dajú meniť a zmeniť. Nebáť sa odvážnych krokov, ktoré sa často pri povrchnom pohľade zdajú až samodeštruktívne. Pokúsiť sa v čo najväčšej miere zmazať v spoločnosti ten pokrivený, posudzujúci pohľad: Ty si rozvedený? To je koniec. To dieťa nemá oboch rodičov? Ó, môj Bože. Niekedy stačí ako pomoc len pohľad, slovo, veta... Inokedy rozhovor či odporučenie odbornej pomoci psychológa, kouča atď. Buďme teda tou pomocnou rukou.

Patrik Kajúch 
Nikdy by som nepripustil, že sa rozvediem a uvidím svoje deti len v stanovené dni. Chcem pomôcť, lebo si tým prechádzam a dotýka sa to predovšetkým detí a v podstate to zasiahne každú rodinu. Ale tiež, toto sú fajn ľudia a veríme projektu, ktorý môže reálne pomôcť ďalším rodinám. Bol by som veľmi rád, keby nezisková organizácia JEDEN RODIČ a aktivity, ktoré podnikáme, skrátili čas návratu z čiernej bubliny pre každého, kto prejaví záujem.

Andrej Mikula
Keďže počet jedno-rodičov na Slovensku aj v iných krajinách stále stúpa, som presvedčený, že týmto ľuďom treba pomôcť. Nemám zatiaľ osobnú skúsenosť ani len so svadbou. Ale tejto myšlienke verím. A rovnako aj tomu, že som schopný myšlienku Jedného rodiča rozšíriť ďalej.

Misia

Našou úlohou je podporovať jednorodičovské rodiny. Chceme zlepšiť životy jednorodičov s jedným a viac deťmi prostredníctvom reálnej pomoci a zlepšenia podmienok v sociálnom systéme Slovenska. Chceme poskytovať takýmto rodičom služby, ktoré im pomôžu prekonať toto náročné obdobie v ich živote tak, aby ním dokázali bezpečne prejsť. V oblasti zdravej rodiny, v medziľudských partnerských vzťahoch, stabilných financií, práce a šance na štúdium a rozvoj ich detí.

Prečo je našou úlohou podporovať rodiny s jedným rodičom?
Na Slovensku v každej štrnástej rodine vyrastá dieťa iba s jedným rodičom. Jedno rodičia sa musia dvakrát viac snažiť ako rodičia v úplných rodinách. Sami vychovávajú svoje deti, sami sa s nimi učia, sami ich vodia na krúžky, sami riešia medziľudské alebo zdravotné problémy. Popritom chodia normálne do práce a platia účty rovnako ako rodiny, kde sú na výchovu štyri dospelé ruky a dva príjmy do rodinného rozpočtu. Rodičia v takýchto rodinách si nemôžu dovoliť pravidelne kupovať čerstvé ovocie a zeleninu. Rovnako si nemôžu dovoliť pravidelne platiť krúžky alebo iné aktivity pre ich deti.

Otázka pravidelného platenia výživného je stále problematická. Minimálne výživné na Slovensku je 28,79 eur. Čo je menej ako jedno euro na deň. Menej ako polovica rodičov dostáva peniaze od druhého rodiča. Výška dávky na jedno dieťa je najviac 1,2-násobok životného minima pre nezaopatrené dieťa, a to je 112,33 € mesačne. Ale často sú aj také prípady, kde výživné je iba vo výške 50 eur.

Takéto rodiny sa dostávajú do problémov vo viacerých oblastiach života. Niektoré až na hranicu chudoby a až do „pasce chudoby". Najviac ohrozujú takúto rodinu neočakávané výdavky. Títo rodičia sú pod veľkým časovým a spoločenským tlakom.

Sociálny systém na Slovensku nefunguje a zodpovední doteraz neurobili opatrenia na zlepšenie kvality života v rodinách, kde pri výchove detí je prítomný iba jeden rodič. Preto sme vznikli my. My, v n. o. JEDEN RODIČ  sa pokúsime zmeniť povedomie tak, aby došlo k zmene v sociálnom systéme Slovenska. Ak sme vás oslovili, radi vás privítame medzi nami. Napíšte nám.

Vízia

Svet, v ktorom môžu dôstojne žiť a rozvíjať sa rozmanité rodiny.

Hodnoty

Vytrvalosť
Oceňujeme snaženie jedného rodiča, ktorý sám vychováva svoje deti.

Dôveryhodnosť
Rodiny s jedným rodičom sa na nás môžu obrátiť. Poskytujeme odbornú, relevantnú a systematickú poradenskú prácu založenú na dôkazoch.

Vzdelanosť
Poskytujeme vedomosti a zručnosti, ktoré rodičia potrebujú, aby viedli dôstojné životy.

Férovosť
Sme za spravodlivý prístup k rodinám s jedným rodičom zo strany štátneho a súkromného sektora.

Tímová práca
Pracujeme v tímoch, aby sme spoločne dokázali viac.

Ciele

 

  • Právne uznať pojem jedno rodič/ rodičia (a ich rodín), ktorí vychovávajú jedno a viac nezaopatrených detí, ako sociálnu skupinu občanov, ktorá si zaslúži zvýšenú pozornosť štátu a verejných inštitúcií z dôvodu zvýšeného rizika ohrozenia chudobou alebo sociálnym vylúčením.
  • Skrátiť toto náročné životné obdobie, aby deti a rodičia mohli v rodinách s jedným rodičom žiť šťastne.
  • Zlepšiť podmienky na život jedno rodičov.
  • Minimalizovať akékoľvek negatívne vplyvy na život a blaho detí, ktoré vyrastajú v rodinách s jedným rodičom.
  • Vytvorenie centier, kde jedno rodičia môžu prísť žiadať o pomoc a pravidelne sa stretávať.
  • Vytvorenie online platformy, cez ktorú sa môžu rodičia vzdelávať, získavať informácie, sťahovať si žiadosti.
  • Zmeniť podmienky v sociálnom systéme Slovenska.

Viac ako 71,000 detí* na Slovensku žije v rodine
iba s jedným rodičom

*Podľa oficiálnych štatistík. Naše odhady hovoria až o 3-násobne vyššom čísle.
REGISTRÁCIA
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram