O nás

Len prežité je pochopené...
„Chceme zlepšiť kvalitu životov členov jednorodičovských rodín, prostredníctvom reálnej pomoci a zlepšenia podmienok v sociálnom systéme Slovenska a v spoločnosti."
-- Eva Marková
zakladateľka  JEDEN RODIČ, n.o.

Misia

Našou úlohou je podporovať jednorodičovské rodiny. 
Chceme zlepšiť životy osamelým rodičom a ich deťom prostredníctvom reálnej pomoci a zlepšenia podmienok v sociálnom systéme Slovenska a v spoločnosti. 
Chceme, aby rodičia a deti v týchto rodinách mohli žiť bezpečné, plnohodnotné, úctyhodné a šťastné životy. 
Zasadzujeme sa za spoločnosť, v ktorej sa s jednorodičom a ich deťmi zaobchádza spravodlivo
Poskytujeme informácie a služby, ktoré pomôžu jednorodičom prejsť týmto náročným životným obdobím dôstojnejšie a bezpečnejšie. 
Dávame príležitosť jednorodičom, aby získali nové zručnosti a vedomosti na lepšie zvládnutie tohto životného obdobia. V oblasti zdravej rodiny, v medziľudských partnerských vzťahoch, stabilných financií, práce a šance na štúdium a rozvoj ich detí.
Ovplyvňujeme politikov a verejnosť, aby sme zlepšili podmienky v jednorodičovských domácnostiach. 

Prečo je dôležité podporovať jednorodičovské domácnosti? 
Dnes žije na Slovensku viac ako 1 milión detí vo veku do 18 rokov, z toho takmer 240 tisíc detí je vo veku od 0 do 3 rokov, čo je najviac ohrozená skupina deti. Na Slovensku neexistuje presná evidencia detí, ktoré vyrastajú v rodinách iba s jedným rodičom. Popritom, každý jeden z nás takú rodinu vo svojom okolí pozná. Štatistický úrad SR uvádza iba oficiálne počty rodín, kde je iba jeden rodič s deťmi. A to znamená 51-tisíc rodín a v nich 74-tisíc detí sú vychovávané iba jedeným rodičom (Zdroj: EU SILC 2019). My však odhadujeme, že ich je oveľa viac, až okolo 150-tisíc rodín.

Z dostupných dát sme zistili, že na Slovensku vyrastá v každej štrnástej rodine dieťa iba s jedným rodičom. Jedno rodičia sa musia dvakrát viac snažiť ako rodičia v úplných rodinách. Sami vychovávajú svoje deti, sami sa s nimi učia, sami ich vodia na krúžky, sami riešia medziľudské alebo zdravotné problémy. Popritom chodia normálne do práce a platia účty rovnako ako rodiny, kde sú na výchovu štyri dospelé ruky a dva príjmy do rodinného rozpočtu. Rodičia v takýchto rodinách si nemôžu dovoliť pravidelne kupovať čerstvé mäso, ovocie a zeleninu. Rovnako si nemôžu dovoliť pravidelne platiť krúžky alebo iné aktivity pre ich deti.

Otázka pravidelného platenia výživného je stále problematická. Minimálne výživné na Slovensku je 28,79 eur. Čo je menej ako jedno euro na deň. Menej ako polovica rodičov dostáva peniaze od druhého rodiča. Výška dávky na jedno dieťa je najviac 1,2-násobok životného minima pre nezaopatrené dieťa, a to je 112,33 € mesačne. Ale často sú aj také prípady, kde výživné je iba vo výške 50 eur.

Takéto rodiny sa dostávajú do problémov vo viacerých oblastiach života. Niektoré až na hranicu chudoby a až do „pasce chudoby". Najviac ohrozujú takúto rodinu neočakávané výdavky. Títo rodičia sú pod veľkým spoločenským a časovým tlakom.

Sociálny systém na Slovensku nefunguje a zodpovední doteraz neurobili opatrenia na zlepšenie kvality života v rodinách, kde pri výchove detí je prítomný iba jeden rodič. Preto sme vznikli my. 

V neziskovej organizácii JEDEN RODIČ sa pokúsime zmeniť povedomie tak, aby došlo k zmene v sociálnom systéme Slovenska. Ak sme vás oslovili, radi vás privítame medzi nami. Napíšte nám.

Vízia

Svet, v ktorom môžu dôstojne žiť a rozvíjať sa rozmanité rodiny.

Hodnoty

Vytrvalosť
Oceňujeme snaženie jedného rodiča, ktorý sám vychováva svoje deti.

Dôveryhodnosť
Rodiny s jedným rodičom sa na nás môžu obrátiť. Poskytujeme odbornú, relevantnú a systematickú poradenskú prácu založenú na dôkazoch.

Vzdelanosť
Poskytujeme vedomosti a zručnosti, ktoré rodičia potrebujú, aby viedli dôstojné životy.

Férovosť
Sme za spravodlivý prístup k rodinám s jedným rodičom zo strany štátneho a súkromného sektora.

Tímová práca
Pracujeme v tímoch, aby sme spoločne dokázali viac.

Ciele

  • Skrátiť toto náročné životné obdobie, aby deti a rodičia mohli začať od znova.  
  • Zlepšiť a skvalitniť podmienky života jednorodičovských domácností.
  • Minimalizovať akékoľvek negatívne vplyvy na život a blaho detí, ktoré vyrastajú v rodinách s jedným rodičom.
  • Vytvoriť centrá, kde jednorodičia a ich deti môžu prísť žiadať o pomoc a pravidelne sa stretávať.
  • Spustiť online platformu, cez ktorú sa môžu rodičia vzdelávať, získavať informácie, sťahovať si žiadosti.
  • Zasadiť sa o zmeny v sociálnom systéme Slovenska.
  • Právne uznať pojem jednorodiča, ktorý vychováva jedno a viac nezaopatrených detí a ktorý si zaslúži zvýšenú pozornosť štátu a verejných inštitúcií z dôvodu zvýšeného rizika ohrozenia chudobou a sociálnym vylúčením.

Transparentný účet
JEDEN RODIČ, n.o.: 
SK0783300000002801833618

Transparentný účet vedený vo Fio banka, a.s.
PODPORILI NÁS