Kontakt

Ďakujeme, že ste sa
rozhodli nás kontaktovať

Sídlo:
JEDEN RODIČ, n.o.
Tr. SNP 1700/68
974 01 Banská Bystrica

E-mail: info@jedenrodic.sk

IČO: 523 658 08
DIČ: 212 107 3053

Číslo transparentného účtu:
SK07 8330 0000 0028 0183 3618

Právna forma:
Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
(viac na Register neziskových organizácií SR)

Kancelária prvého kontaktu:
JEDEN RODIČ, n.o.
Seberíniho 1
821 03 Bratislava 2

 

+421 903 125 413

KONTAKTNÝ FORMULÁR

Transparentný účet
JEDEN RODIČ, n.o.: 
SK0783300000002801833618

Transparentný účet vedený vo Fio banka, a.s.
PODPORILI NÁS
homephoneenvelope