2% z dane

Aj Vy môžete pomôcť deťom 
v jednorodičovských domácnostiach!

Využite silu 2% pre správnu vec - podporte zraniteľných!

Vážení priatelia a podporovatelia,

na Slovensku sú deti v každej 14-tej domácnosti vychovávané iba jedným rodičom. Až v 84% prípadoch výchovu rieši iba mama, otec tam zväčša chýba, niekedy úplne. Osamelí otcovia, hoc ich je “len” 16%, jednorodičovstvo prežívajú ešte ťažšie.

Títo rodičia sa cítia osamelo. Hanbia sa o svojej vyčerpanosti a diskriminácii hovoriť. Ešte donedávna nevedeli, na koho sa majú s prosbou o pomoc obrátiť.

Až sme vznikli my – nezisková organizácia JEDEN RODIČ. Pomáhame osamelým rodičom, ale aj ich deťom v jednorodičovských domácnostiach, cez odbornú a humanitárnu pomoc. Lebo v týchto rodinách chýba toho viac, ako len druhý príjem. Rodičia sú na všetko sami. Výchova, starostlivosť o domácnosť a uživenie rodiny. Niektorí osamelí rodičia nemajú ani pravidelný príjem, lebo sú na trhu práce diskriminovaní.

Dlhodobé prehliadanie jednorodičovských domácností, v kombinácii so súčasnou pandemickou situáciou, spôsobili ešte väčšiu izoláciu a ohrozenie už bez tak ťažko skúšanej skupiny.

Venujte aj Vy 2 % z dane, ktorú ste štátu už odviedli v roku 2021, jednorodičom. Vďaka nim možno aj niekto z Vašich známych, či blízkych, prežije svoje najťažšie životné chvíle dôstojnejšie.

Návod na poukázanie 2% z dane

Daňové si robím sám
Som zamestnanec
Som právnická osoba

Fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie za rok 2021:

 1. Zo zoznamu prijímateľov si vyberte prijímateľa JEDEN RODIČ, n.o. (IČO: 52365808).
 2. Vypočítajte si:
  • 2% z vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť pre jedného prijímateľa minimálne 3 eurá.
  • 3% z vašej zaplatenej dane – ak ste v roku 2021 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/cií, pre ktoré ste v roku 2020 dobrovoľnícky pracovali.
 3. Vypíšete Vyhlásenie o poukázaní podielu dane a priložíte ho k daňovému priznaniu, ktoré najneskôr do 31. 3. 2022 odošlite alebo odovzdáte príslušnému daňovému úradu.
  • Kontrola údajov na daňovom úrade: daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli 2% (3%) v prospech našej organizácie.
  • Nesmiete mať nedoplatky na dani.
 4. Elektronický formulár – môžete ho vyplniť online a následne vytlačiť, podpísať a doručiť na príslušný úrad finančnej správy: elektronický formulár pre FO typu A nájdete TU alebo elektronický formulár pre FO typu B nájdete TU.

Ak fyzická osoba oznámi daňovému úradu predĺženie termínu na podanie daňového priznania, tak 2% poukazuje v tomto predĺženom termíne!

Tlačivo - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej daneTlačivo - Potvrdenie o zaplatení dane

Zamestnanci, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov za rok 2021.

Návod na poukázanie 2% (alebo 3%) dane pre ZAMESTNANCOV, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov:

 1. Do 15.2.2022 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň, a tiež o vyhotovenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov za rok 2021.
 2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov.
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
 4. Zo zoznamu prijímateľov si vyberte prijímateľa JEDEN RODIČ, n.o.
 5. Údaje napíšte do predvyplneného tlačiva Vyhlásenie o poukázaní podielu dane spolu so sumou ktorú nám chcete poukázať.
 6. Do 30.4.2022 doručte obe tlačivá – Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov za rok 2021 a Vyhlásenie o poukázaní podielu dane na váš príslušný daňový úrad. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.
 7. Kontrola údajov na daňovom úrade: daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli 2% (3%) v prospech našej organizácie.
Tlačivo - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej daneTlačivo - Potvrdenie o zaplatení dane

Návod na poukázanie 1% (alebo 2%) dane pre právnické osoby (PO) za rok 2021:

 1. Zo zoznamu prijímateľov si vyberte prijímateľa JEDEN RODIČ, n.o. (IČO: 52365808).
  • Overiť prijímateľa si môžete cez register Komory notárov, alebo cez Finančnú správu.
  • Právnické osoby môžu poukázať 1% (alebo 2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 eur.
 2. Vypočítajte si vaše 1% (alebo 2%) z dane z príjmov právnickej osoby.
 3. Vyplňte daňové priznanie overenými údajmi prijímateľa.
  • V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% (alebo 2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, uveďte analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 5 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.
 4. Do 31.3.2022 riadne vyplnené daňové priznanie odošlite elektronicky, alebo v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania. V tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov. Ak nemáte povinnosť elektronickej komunikácie s Finančnou správou, tak vyplnené daňové priznanie zašlite v lehote na Finančnú správu a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 5. Daňový úrad má po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu(y), ktoré ste preukázali.
 6. Od roku 2018 musíte ako právnická osoba komunikovať s Daňovým úradom elektronicky. Asignovať 2% z dane teda dokážete len priamo v elektronickom systéme pre autorizovaných používateľov: OIZ – osobná internetová zóna.

POZOR! Ak chce právnická osoba poukázať 2% z dane, termín na podanie daňového priznania je zároveň aj posledným termínom na darovanie financií vo výške 0,5%Ak právnická osoba nedaruje 0,5%, tak v roku 2022 môže poukázať iba 1,0% z dane.

Stiahnuť tlačivo >

Pre viac informácií o poukázaní 2% dane z príjmov v roku 2022 pozrite na ROZHODNI.SK alebo v tomto texte.

Údaje k vyplneniu tlačiva

 • Názov: JEDEN RODIČ, n.o.
 • Sídlo: Tr. SNP 1700/68, 974 01 Banská Bystrica
 • Právna forma: Nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
 • IČO: 52365808

Prispejete 2% z dane na

neziskovú organizáciu JEDEN RODIČ, ktorá je tu na pomoc osamelým rodičom a ich deťom. Naši odborníci, špecialisti a dobrovoľníci pomáhajú v rodinách, ktoré sa cítia bezradné a nevedia ako ďalej.

VEĽKÉ ĎAKUJEME!

Tím JEDEN RODIČ

Získané finančné prostriedky chceme využiť na pokrytie nákladov:

 1. Odborných a humanitárnych služieb pre osamelých rodičov a ich deti.

 2. Pri realizácii aktivít, ktoré umožnia verejnosti lepšie porozumieť potrebám v jednorodičovských domácnostiach a povedú k zlepšeniu života v týchto rodinách.

 3. Pri uľahčení systému práce celého tímu špecialistov, odborníkov, ale aj dobrovoľníkov cez online aplikáciu tak, aby rodiny mohli dostať pomoc čo najefektívnejšie.

Ďakujeme za Vaše 2%

Veríme, že našu organizáciu podporíte a poukážete nám 2% už zaplatenej dane, aby sme mohli aj naďalej vytvárať lepšie podmienky pre jednorodičovské domácnosti.

Veľmi pekne Vám ďakujeme a želáme Vám veľa zdravia a úspechov v roku 2022.

S úctou,

Ing. Eva Marková
štatutárka n.o. JEDEN RODIČ


Pridajte sa k nám

Transparentný účet
JEDEN RODIČ, n.o.: 
SK0783300000002801833618

Transparentný účet vedený vo Fio banka, a.s.
PODPORILI NÁS
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram