Sledujte nás

Potrebujete pomoc dobrovoľníka?

Ste na všetko sáma / sám?

Zišla by sa vám pravidelná výpomoc? Pomôžte si, vďaka dobrovoľníkovi/dobrovoľníčke, ktorý má záujem venovať svoj čas, na pomoc dobrej veci. Prihláste sa a nájdite výpomoc pre vašu rodinu.

Viac ako 71,000 detí* na Slovensku žije v rodine
iba s jedným rodičom

*Podľa oficiálnych štatistík. Naše odhady hovoria až o 3-násobne vyššom čísle.
REGISTRÁCIA
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram