Náš tím

Zakladatelia Eva Marková Zakladajúci člen, Riaditeľka Patrik Kajúch Zakladajúci člen, Revízor Správna rada JUDr. Ing. Gabriel KATONA, PhD. Predseda správnej rady BC. Patrik Vengrín Člen správnej rady Ing. Ivica Škarbová Členka správnej rady Klientský servis Veronika Kačmarová Projektová manažérka Ivica Škarbová Potravinová pomoc, projektová manažérka Magdaléna Hugecová Sociálna pracovníčka Kvetoslava Sládkovičová Kariérna poradkyňa Michaela Cedzová […]