Naša neziskovka bude spolupracovať s mestom Trnava

Nezisková organizácia JEDEN RODIČ a mesto Trnava chcú spolupracovať pri pomoci a podpore osamelých rodičov, ktorí bývajú v Trnave. Aj preto sa 9. mája 2022 konalo prvé oficiálne stretnutie zástupcu neziskovky, riaditeľky Evy Markovej, so zástupcami mesta Trnava - PhDr. Evy Nemčovskej, zástupkyni primátora a pani Mgr. Ingrid Huňavej, vedúcej sociálneho odboru.

Na stretnutí sa hľadali cesty na spoluprácu. Dohodli sme sa na spustení pilotnej spolupráce a poskytnutie špecializovaných komplexných odborných služieb v rámci Ročného programu cez našu organizáciu obyvateľom - jednorodičom mesta Trnava. Viac informácii nájdete aj na mestskej webstránke pre komunitné sociálne služby https://socialnesluzby.trnava.sk/

Potrebujete pomôcť?  Vyplňte žiadosť!

> Žiadosť o pomoc <

Dajte vedieť o príspevkoch aj svojim známym

Transparentný účet
JEDEN RODIČ, n.o.: 
SK0783300000002801833618

Transparentný účet vedený vo Fio banka, a.s.
PODPORILI NÁS
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram