Sledujte nás

Príplatok k prídavku na dieťa

Výška príspevku:

 • 11,70 EUR k prídavku na dieťa

Žiadosť si uplatňuje (oprávnená osoba):

   • rodič alebo náhradný rodič, ktorý je poberateľom prídavku na dieťa 

Podmienky nároku:

 1. splnenie nároku na prídavok podľa § 7,
 2. poberanie dôchodku: 
  • starobného, predčasného starobného, invalidného o viac ako 70%, výsluhového po dovŕšení veku na starobný dôchodok alebo poberanie dôchodku v cudzine, 
  • oprávnenou osobou a ďalšou fyz. osobou, 
  • ktorá si môže uplatniť nárok na daňový bonus,
 1. nevykonávanie zárobkovej činnosti oprávn. osobou a ďalšou fyz. osobou, 
 2. nepriznanie daňového bonusu na nezaopatrené dieťa. 

Všetky podmienky musia byť splnené naraz u oboch rodičov!

 

Vzory žiadosti pre príplatok k prídavku na dieťa:

Dajte vedieť o príspevkoch aj svojim známym

Viac ako 71,000 detí* na Slovensku žije v rodine
iba s jedným rodičom

*Podľa oficiálnych štatistík. Naše odhady hovoria až o 3-násobne vyššom čísle.
REGISTRÁCIA
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram