Príplatok k prídavku na dieťa

Výška príspevku:

 • 11,96 EUR k prídavku na dieťa

Žiadosť si uplatňuje (oprávnená osoba):

 • rodič alebo náhradný rodič, ktorý je poberateľom prídavku na dieťa 

Podmienky nároku:

 1. splnenie nároku na prídavok podľa § 7,
 2. poberanie dôchodku: 
  • starobného, predčasného starobného, invalidného o viac ako 70%, výsluhového po dovŕšení veku na starobný dôchodok alebo poberanie dôchodku v cudzine, 
  • oprávnenou osobou a ďalšou fyz. osobou, 
  • ktorá si môže uplatniť nárok na daňový bonus,
 3. nevykonávanie zárobkovej činnosti oprávnenou osobou a ďalšou fyzickou osobou, 
 4. nepriznanie daňového bonusu na nezaopatrené dieťa. 

Všetky podmienky musia byť splnené naraz u oboch rodičov!

Vzory žiadosti pre príplatok k prídavku na dieťa:

Potrebujete pomôcť?  Vyplňte žiadosť!

Žiadosť o pomoc

Dajte vedieť o príspevkoch aj svojim známym

Transparentný účet
JEDEN RODIČ, n.o.: 
SK0783300000002801833618

Transparentný účet vedený vo Fio banka, a.s.
PODPORILI NÁS
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram