Sledujte nás

Medzinárodný deň rodiny 

Dnes, 15. mája, je Medzinárodný deň rodiny. Vyhlásila ho Organizácia spojených národov v roku 1993. Je to príležitosť pre vlády jednotlivých štátov, pripomenúť si a zamyslieť sa nad hodnotami rodiny a rodinnou politikou. Tento rok oslavy majú iný charakter, nekonajú sa žiadne verejné podujatia a význam vzniku tohto sviatku sa vrátil ku koreňom. Zostali sme doma, v kruhu svojich najbližších a zisťujeme, počas korony, aká sme rodina, ako fungujeme, prípadne nefungujeme. Uvedomili sme si, čo všetko je zbytočné, hoci sme si pred tým nevedeli bez niektorých vecí a návykov náš život ani predstaviť.

Model rodiny "otec, matka a dieťa" je model ideálny, realita je však taká, že už aj extrémni zanietenci musia cítiť, že tento model nie je jediný. U nás ešte nie, ale v mnohých iných krajinách už sa za "normálnu" rodinu považuje aj rodina neúplná, teda jeden rodič a dieťa (deti). Postmiléniovým úplne bežným javom je tzv. "patchworková rodina" - teda noví partneri s deťmi, ktorých majú s predošlými partnermi (manželmi). S tým prichádzajú aj celkom nové významy pojmu macocha, alebo otčim. Našťastie, tieto nie celkom pekné výrazy majú šancu nadobúdať aj pozitívny význam, podľa charakteru človeka. Prax ukazuje, že jednorodičov bude v budúcnosti len pribúdať.  Jednoducho sa tieto veci dejú, vzťah krachne, muž odíde, žena odíde, človek zomrie, žena otehotnie nechcene a dieťa si nechá a podobne.

Za komunizmu bolo u nás mnoho rodín spolu a niektorí aj nasilu. Generácia po Nežnej revolúcii sa chcela cítiť slobodná nielen politicky, ale aj súkromne. Na výslnie prišli hodnoty ako osobné šťastie, naplnenie, sloboda každého citového prežívania a jeho vlastnej voľby. Je to trend celosvetový, veď to vieme - mnoho singles, zakladanie rodín neskoro alebo vôbec. Dostávame sa do polemík a obrovských diskusií, čo je dobré a čo nie, rieši sa lgbt komunita, veľké etické témy. V demokracii sú však ľudia slobodní a realita, prax, sa nakoniec musí preniesť do zákonov.

V iných kultúrach na našej Zemi sa aj rodina chápe inak. Sú kultúry, kde sú manželstvá dohodnuté, z nášho európskeho liberálneho sveta je to absurdné. Je to len moja osobná domnienka, snažím sa totiž všetko nejako pochopiť, ale aj takéto manželstvá môžu byť spokojné a šťastné - keď to partneri berú ako úplnú prirodzenosť a vytvoria si vzťah spolužitia v láske a úcte. Inde má jeden muž viac žien a s nimi veľa detí, v opačnom prípade jedna žena viac manželov. Všetky formy viem svojim tolerantným postojom pochopiť, ak tam nie je násilie.

Celkovo môžeme povedať, že rodina, "bunka" spoločnosti, sa chtiac nechtiac dostáva z trojice muž-žena-dieťa do širšej charakteristiky - spolužitie jeden alebo viac dospelých, ktorí sa starajú o svoje, priženené alebo adoptované dieťa a žijú v spoločnej domácnosti. Ideálne, ak je spolužitie podmienené vzájomnou láskou. Čo je ale podstatné a pozitívne, je to, že v západnej spoločnosti sa za prvoradý považuje záujem dieťaťa, jeho ochrana a právo sú pred ostatnými. Je to veľmi dobré a veľmi dôležité, aby bol v prvom rade chránený a podporovaný mentálny, fyzický a duševný rozvoj dieťaťa. Jednoducho, aby nemuselo dieťa zažívať veci zlé, ale aby bolo šťastné a vyrástlo z neho vyrovnaný, empatický, šťastný, skrátka čo najlepší dospelý človek, ktorý potom bude vychovávať ďalšie deti a tvoriť ďalšiu generáciu. Je len na nás, ako bude vyzerať.

Slovenský zákon o rodine je však, ako inak, veľmi tradičný. Pojem jednorodiča sa nikde v našich zákonoch nenachádza. Práve naopak, sú v ňom stále veľmi sporné paragrafy, ako napríklad určenie otcovstva, kde mnohokrát za otca určený manžel, aj keď otcom dieťaťa nie je. Úlohou vlády a štátu je chrániť naše ľudské práva a cítiť sa v krajine bezpečne a dobre. Na Slovensku je práve veľa jednorodičovských rodín, ktoré sa nedokážu vyrovnať s neplánovanými výpadkami príjmu. Otázka teda zostáva, ako veľmi si predstavitelia štátu uvedomujú súčasný stav rodiny a o to viac stav v jednorodičovských rodinách. 

Lepší život pre nás a naše deti.

Ak ste jednorodič a našli ste sa v tomto príbehu, dajte nám o sebe vedieť. Spoločne sa pokúsime dosiahnuť zmenu. 

Registrovať sa >

Transparentný účet
JEDEN RODIČ, n.o.: 
SK0783300000002801833618

Transparentný účet vedený vo Fio banka, a.s.
PODPORILI NÁS
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram