Sledujte nás

Sme presvedčení, že by bolo potrebné prijať efektívnejšie opatrenia na ochranu jednorodičovských rodín a detí počas krízy spôsobenou pandémiou, nakoľko v prípade zlyhania rodiča sú vystavené existenčnému ohrozeniu najmä nezaopatrené deti, čo je v
rozpore so samotným právnym a sociálnym záujmom štátu na ich ochranu.
Na základe vyššie uvedených skutočností navrhujeme zváženie a následne prijatie týchto konkrétnych opatrení...

Otvoreny list v pdf celé znenie >

Dajte vedieť o našej iniciatíve svojim známym

Ak sme vás zaujali, alebo sa vám naše aktivity páčia, budeme vďační za vašu finančnú podporu. Ďakujeme.

Viac ako 71,000 detí* na Slovensku žije v rodine
iba s jedným rodičom

*Podľa oficiálnych štatistík. Naše odhady hovoria až o 3-násobne vyššom čísle.
REGISTRÁCIA
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram